Welkom bij Verschillen als Kansen

We zijn een netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs. Onze gezamenlijke drijfveer is het creëren van onderwijs waarin de behoeften, talenten en drijfveren van alle leerlingen optimaal tot bloei kunnen komen. We zijn ervan overtuigd dat de sleutel ligt in het vermogen van schoolleiders en docenten om recht te doen aan verschillen. Deze site laat zien op welke manieren we met deze thematiek bezig zijn en welke resultaten we boeken. Zie ook www.professioneleleergemeenschap.nl

Een van de spannendste netwerkdagen: collegiale visitatie op de Populier

Anderhalf jaar geleden werd De Populier nog 'betiteld als 'zwak', nu met een 10 voor havo en een 9,5 voor vwo uitgeroepen tot een van de beste scholen van Nederland.